מונחים ומאלפים לשימוש של דמויותארבעה צעדים פשוטים להשתמש בדמות


1. Download the image you want.

2. זכה אותי כפי שהמקור של הדמות כאשר אתה השתמש בזה. זכה מונח : "(c)Tomo.Yun (www.yunphoto.net/he/)"

3. עשה חוליה לאתר הזה אישם. (Link to http://www.yunphoto.net/he/)

4. שלח אותי. (photomyun@gmail.com)


ראה את המונחים המלאים מתחת לפרטים...

----

FREEIMAGES USER LICENSEBy downloading, storing or using any material from this site, you are accepting the following license.

1) You, as user of any images contained on this site, accept any and all liability arising from such use.

2) You may download and store only the images you plan to use as materials for the creation of a project, website or publication or broadcasting or software. You may not archive images other than those used in such a project.

3) You must not redistribute the images in any way designed for reuse. You must not offer for sale or sub-license these images (or a collection of) without our express permission.

4) A link (or textural credit in non-web applications) to this site is required where an image is used. Acceptable credits include 'image: (c)Tomo.yun (www.yunphoto.net/he/)' or a hyperlink to the URL 'http://www.yunphoto.net/he/'. The credit shall be located in a suitably readable font on the same page as the image. View an example of how to link here

4a) When images are used in printed material or non internet-connected electronic media, a credit is needed on each page (or a facing page) where an image is used. The credit can either be at the bottom of the page or near the image.

4b) Images may also be used in other forms of digital and video media (games, demos, presentations, interactive systems, films etc.) a credit is required either where the image is used, or at the start of the presentation/film or on a 'welcome screen'.

4c) When images are used in online pages, a credit with hyperlink is needed on each page (or a facing page) where an image is used.

If you would like to use the images without a credit, please contact me to ask it.(photomyun@gmail.com)

5) Yun reserves the right to change these conditions at any time without notice. Changes will be published here.

6) You are free to edit the images in anyway you want, crop, re-size, perform any operation you want. With reference to term 7, the use of images featuring trademarks, recognisable copyright designs etc. should be used in accordance with trademark and copyright.

7) Some of the images featured on this site contain trademarks, designs and logos from other entities, Yun is in no way connected to these entities, all trademarks, designs and logos remain the property of their respective owners. Users wishing to use these images should seek permission from the relevant trademark holder before use.