מלאי חינם של צילומים של י.א.נ.

קטגוריה: הרים, ארץ: CG

No.3429 5,000M הר. פוג'י

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,5,000M הר. פוג'י, מוט של אור, בקושי כל צוואר, פוג'י, הים


ניסיתי לשחזר הר. פוג'י ממפרץ של סאראגה עם כ.ג.. זה הר. פוג'י שזוית אקוטית מעובדה כי אני מרים גובה של הר. פוג'י ל5,000M ומחשב.
מורשת עולמיהר פוג'י
מצלמה: Terragen
מיקום: CG / CG
מדוד:5000 x 3250פיקסלים

No.3424 הר. פוג'י של מוט של אור

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,הר. פוג'י של מוט של אור, מוט של אור, ענן, פוג'י, הים


ניסיתי לשחזר הר. פוג'י של חשכה ממפרץ של סאראגה עם כ.ג..
מורשת עולמיהר פוג'י
מצלמה: Terragen
מיקום: CG / CG
מדוד:4800 x 3120פיקסלים