מלאי חינם של צילומים של י.א.נ.

גרנד קניון פרק לאומי

רשימה של מורשות עולמי

No.875 עמק גדול

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עמק גדול, צוק, שמיים כחולים, ,


השקפה ראתה מהחלק התחתון של הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2588 x 1753פיקסלים

No.881 קוצים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קוצים, , , ,


צמחים על החלק תחתון של הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2792 x 1874פיקסלים

No.879 נשימה של אחיזה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,נשימה של אחיזה, , , ,


צמחים על החלק תחתון של הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2290 x 1682פיקסלים


No.873 בלוף גדול

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בלוף גדול, צוק, שמיים כחולים, ,


השקפה ראתה מהחלק התחתון של הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2631 x 1732פיקסלים

No.886 עמק גדול 2

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עמק גדול 2, צוק, נחל, ,


ההשקפה של עין של הצפור מאמצע השמיים מעל הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2602 x 1795פיקסלים

No.887 עמק גדול 3

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עמק גדול 3, צוק, , ,


ההשקפה של עין של הצפור מאמצע השמיים מעל הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2595 x 1716פיקסלים


No.895 עמק גדול 10

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עמק גדול 10, צוק, , ,


ההשקפה של עין של הצפור מאמצע השמיים מעל הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2349 x 1563פיקסלים

No.893 צוק אדום

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צוק אדום, צוק, ענן, ,


ההשקפה של עין של הצפור מאמצע השמיים מעל הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2490 x 1710פיקסלים

No.890 עמק גדול 6

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עמק גדול 6, צוק, , ,


ההשקפה של עין של הצפור מאמצע השמיים מעל הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2538 x 1745פיקסלים


No.883 עמק גדול

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עמק גדול, שמש מסגרת, נחל, ,


ההשקפה של עין של הצפור מאמצע השמיים מעל הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2632 x 1803פיקסלים

No.882 קוצים ונשימה של חיים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קוצים ונשימה של חיים, קוץ, , ,


צמחים על החלק תחתון של הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2467 x 1711פיקסלים

No.877 קניון וקקטוסים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קניון וקקטוסים, צוק, שמיים כחולים, ,


השקפה ראתה מהחלק התחתון של הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2580 x 1741פיקסלים


No.876 עמק גדול 2

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עמק גדול 2, צוק, שמיים כחולים, קקטוס,


השקפה ראתה מהחלק התחתון של הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2478 x 1684פיקסלים

No.872 אגס עוקצני

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אגס עוקצני, קקטוס, , ,


קקטוסים על החלק תחתון של הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2768 x 1850פיקסלים

No.871 קקטוס

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קקטוס, רמה, , ,


קקטוסים על החלק תחתון של הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2447 x 1703פיקסלים


No.874 סכאל בעמק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סכאל בעמק, צוק, גשם, ,


השקפה ראתה מהחלק התחתון של הגרנד קניון
מורשת עולמיגרנד קניון פרק לאומי
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: ארה"ב / גרנד קניון
מדוד:2745 x 1803פיקסלים