מלאי חינם של צילומים של י.א.נ.

אינדקס מזמין Part.1

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next

No.101 וטאמה ג.ה. י.ק.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,וטאמה ג.ה. י.ק., האקון, עץ, בריכה, ארז


בריכה איתרה בהאקון
מצלמה: 28-70mm SIGMAZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאנאגאווה
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.102 נפול

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,נפול, האקון, , ,


אשד בפרק של הימאנוסאווה ליד האקון
מצלמה: 28-70mm SIGMAZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאנאגאווה
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.103 פרחים לבנים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פרחים לבנים, פרחים, , ,


הפרחים האלה לעיתים קרובות נמצאים בגדרי שיחים.
מצלמה: 28-70mm SIGMAZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאנאגאווה
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.104 צפרים בשקיעה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צפרים בשקיעה, שקיעה, , ,


הם טסים בית של גב.
מצלמה: 70-210mm Tokina+TeleplusX2
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.105 שמיים בשקיעה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שמיים בשקיעה, שקיעה, , ,


שמיים של ערב ביום של קיץ
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.106 שמיים בשקיעה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שמיים בשקיעה, שקיעה, , ,


אני אוהב את הצבע של השקיעה הזה הוסיף כחול.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.107 שמיים כחולים וענן

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שמיים כחולים וענן, ענן, , ,


אני שמח אם אתה נהנה מהתחושה של קיץ אנרגי.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.108 עצים וענן

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עצים וענן, גבעה, , ,


על ידי האגם של סכר של מידוריקאווה
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.109 להגות של נחל

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,להגות של נחל, ווהיטאWאטאר, , ,


נחל זורם באפיק הסלעי
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.110 גשר של כאטאנארי מעץ

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גשר של כאטאנארי מעץ, גשר, , ,


אף על פי שהגשר רעוע, אפילו מכונית יכולה ללכת לעבר זה.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.111 נחל של מידורי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,נחל של מידורי, מידורי, , ,


מים של דאמאד נגד הרקע של הרים של קיץ
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.112 שמיים בשקיעה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שמיים בשקיעה, שקיעה, , ,


ניסיתי ללכוד את הצבעים ההופכים של השמיים.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.113 מקרים של ערמון

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מקרים של ערמון, עץ, , ,


מקרים של ערמון על הענפים
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom +TeleplusX2
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.114 הונאיבי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,הונאיבי, דבורה, , ,


ניסיתי לצלם את הדבורה בפרח, אבל ..
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.115 אפרסמונים ירוקים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אפרסמונים ירוקים, עץ, , ,


אפרסמונים ילדותיים על הענף
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.116 חורש של במבוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,חורש של במבוק, במבוק, , ,


ניסיתי לתת נקודת מבט לתמונה.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.117 חורש של במבוק 2

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,חורש של במבוק 2, במבוק, , ,


אותו חורש של במבוק כפי שמעל נותן רושם שונה כאשר צילם מכיוון שונה.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.118 קבר קדוש ערוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קבר קדוש ערוק, קבר קדוש, , ,


בקיץ אחר הצהריים
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.119 פירות של רימון

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פירות של רימון, רימון, , ,


שני פירות של רימון התחילו לצבוע.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.120 גלען דמות ופורח

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גלען דמות ופורח, גלען, , ,


הפרחים הוצעו לדמות.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.121 פרחים של כאנה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פרחים של כאנה, כאנה, , ,


הפרחים הצהובים הרשימו אותי עם קיץ.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.122 גור

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גור, כלב, , ,


שלושה החודש גור ישן מוחזק בבית של ההורים שלי.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של קאמאמוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.123 דגים של שישן

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,דגים של שישן, דוג, , ,


באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.124 טרוטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,טרוטה, דוג, , ,


באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.125 סוס המשפחה של הכופיה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סוס המשפחה של הכופיה, דוג, , ,


באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF Fuji ISO 800
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.126 דגים טרופיים קטנים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,דגים טרופיים קטנים, דוג, , ,


באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF Fuji ISO 800
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.127 דג טרופי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,דג טרופי, דוג, , ,


דג שחור צהוב. באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF Fuji ISO 800
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.128 ווולפיש

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ווולפיש, דוג, , ,


באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF Fuji ISO 800
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.129 מדוזה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מדוזה, ינוארטאבראט, , ,


באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF Fuji ISO 800
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.130 שרימפ

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שרימפ, ינוארטאבראט, , ,


השרימפ הזה בעל רגליים לבנות ארוכות. באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF Fuji ISO 800
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.131 צלופחים של גן

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צלופחים של גן, ינוארטאבראט, , ,


באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF Fuji ISO 800
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.132 צפרדעים של עץ

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צפרדעים של עץ, צפרדע, , ,


באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF Fuji ISO 800
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.133 סרטנים של כנר

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סרטנים של כנר, ינוארטאבראט, , ,


סרטנים מצחיקים עם ציפורנים גדולים. באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF Fuji ISO 800
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.134 סאנפיש

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סאנפיש, דוג, , ,


באקווריום בינלאומי של אור השמש בטוקיו
מצלמה: 50mm F1.4 Nikon AF Fuji ISO 800
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.135 וזאגאהארה והר

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,וזאגאהארה והר, בצה, , ,


בצה של וזאגאהארה נגד הרקע של הר
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / פריפקטורה של טוצ'יגי
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.136 בריכה בקיוטו

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בריכה בקיוטו, בריכה, , ,


נוף עם בריכה ובנין יפני
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.137 טוגאצא גשר של ק.י.ו.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,טוגאצא גשר של ק.י.ו., גשר, , ,


גשר מפורסם באראשייאמה, קיוטו
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / קיוטו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.138 מיפרץ של טוקיו ובנינים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מיפרץ של טוקיו ובנינים , טוקיו, , ,


נוף של טוקיו בבין שמשות
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים

No.139 גשר של קאצ'ידוקי בלפנות ערב

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גשר של קאצ'ידוקי בלפנות ערב, קאצ'ידוקי, , ,


זה מרפרף גשר נסגר לכמה עשורים.
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים


No.140 ניצכאף של שינג'אקא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ניצכאף של שינג'אקא, שינג'אקא, , ,


השקפה מהסיפון של התצפית של בנין גבוה
מצלמה: 35-70mm Nikon AFZoom+ Teleplus X2
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:640 x 480פיקסלים

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next