מלאי חינם של צילומים של י.א.נ.

אינדקס מזמין Part.135

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next

No.5452 קדרות י.א., מכולת מים עם חדרה לעיצוב

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קדרות י.א., מכולת מים עם חדרה לעיצוב, קדרות, אנשים עתיקים, הארמון של קיץ של הבזבוזים הממשלתיים, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הגיל הניאוליתי, קדרות, ציצת חרסינה. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. טראכארי ייחודי מרשים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4728 x 3744פיקסלים

No.5453 פיסגה של החלק תחתון של הבקבוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פיסגה של החלק תחתון של הבקבוק, קדרות, אנשים עתיקים, ענן של ארמון של הקיץ של ישבן פליטה, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה קדרות הגיל הניאוליתיה, הצביע תחתי של הבקבוק. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. צפוי לטפל שני הצדדים של המים חופשי לשים מים בדק ל קל להיות בעל מבנה טוב.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים

No.5454 תוף עיצב קדרות

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,תוף עיצב קדרות, קדרות, אנשים עתיקים, בקבוק של ארמון של הקיץ, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה קדרות הגיל הניאוליתיה, תוף עיצב קדרות. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. בליטה מסוימת מרשימה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:5616 x 3744פיקסלים


No.5455 סיר עתיק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סיר עתיק, קדרות, אנשים עתיקים, סימנים של ארמון של הקיץ, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה קדרות הגיל הניאוליתיה, קערה עיצבה לחפור. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. הפשוט לחפור מרשים ל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4184 x 3568פיקסלים

No.5456 דלעת עיצבה אגרטל עם תבנית דג

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,דלעת עיצבה אגרטל עם תבנית דג, , אנשים עתיקים, ענן של ארמון של הקיץ של קבלני פליטה פ.ו., היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה קדרות הגיל הניאוליתיה, דג מתנגד לבקבוק. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. בליטה מסוימת מרשימה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3016 x 3292פיקסלים

No.5457 צבע מכולה של ג'י.יו.איי של הקדרות

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צבע מכולה של ג'י.יו.איי של הקדרות, קדרות, אנשים עתיקים, טאיהא אגם הארמון של קיץ של האבן, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הגיל הניאוליתי, קדרות, חרסינה א.י.ה. אמר. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. תפאורה פשוטה חזקה מרשימה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4384 x 3628פיקסלים


No.5458 סירת קדרות עיצבה צנצנת

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סירת קדרות עיצבה צנצנת, קדרות, אנשים עתיקים, טאיהא אגם הארמון של קיץ של האבן, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הגיל הניאוליתי, קדרות, אגרטלי חרסינה יוצרים. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. הצורה הפשוטה של רהיטים קבועים אטרקטיביים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4044 x 3252פיקסלים

No.5459 פסל קדרות של ראש אנושי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פסל קדרות של ראש אנושי, קדרות, אנשים עתיקים, טאיהא אגם הארמון של קיץ של האבן, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה התמונה של קדרות הגיל הניאוליתיה, סקר ניאוליתי של פסל של החרסינה. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. פשוט, אבל למשוך את מוחות האנשים עם קיסום קסום ומרשים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2248 x 2652פיקסלים

No.5460 התש קרדום והתש יעה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,התש קרדום והתש יעה, התש, אנשים עתיקים, טאיהא אגם הארמון של קיץ של האבן, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הכוח של גיל האבן הניאוליתי, גרזן ג'ייד ו. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3724 x 2864פיקסלים


No.5461 קדרות " הוא " כלי יין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קדרות


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הגיל הניאוליתי, קדרות, חרסינה? בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. תועלת של היין המסתכל סיר.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5028פיקסלים

No.5462 קדרות " הוא " כלי יין

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קדרות


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הגיל הניאוליתי, קדרות, חרסינה? 3,000 לפני הספירה לבסביבות ה2100. עם שלוש רגליים להשיג אותך שותה כלי כוהל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3372 x 3744פיקסלים

No.5463 התש דו " אוביקט טיקסי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,
התש  דו


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הגיל הניאוליתי, קדרות, רגע חרסינה מתנגד לכבוד. 3,000 לפני הספירה לבסביבות ה2100. מכולות משקה חריף וציורי צפור.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2688 x 2956פיקסלים


No.5464 עצם אוול ומטפל

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עצם אוול ומטפל, התש, אנשים עתיקים, ארמון קיץ לאופרה של פיקינג, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הכוח של גיל האבן הניאוליתי, קיר ג'ייד. 3,000 לפני הספירה לבסביבות ה2100.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3120 x 2888פיקסלים

No.5465 תכשיטי תלוי של שן של בעל החיים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,תכשיטי תלוי של שן של בעל החיים, עצם סכרימשאוו, אנשים עתיקים, ארמון קיץ מטייל בעלי חיים, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי של עצם היה תקופה ניאוליתיה עובדת, עצם קודח ידית. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3996 x 3744פיקסלים

No.5466 פסל קדרות של ראש אנושי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פסל קדרות של ראש אנושי, עצם סכרימשאוו, אנשים עתיקים, כלי של ארמון של הקיץ, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי של עצם היה תקופה ניאוליתיה עובדת, ניבים. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. משכית עתיק.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3608 x 3236פיקסלים


No.5467 התש טקס של זהאנג התנגד

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,התש טקס של זהאנג התנגד, קדרות, אנשים עתיקים, טאיהא אגם הארמון של קיץ של האבן, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה התמונה של קדרות הגיל הניאוליתיה, סקר ניאוליתי של פסל של החרסינה. בסביבות 5000 לפני הספירה ל3000. פשוט, אבל למשוך את מוחות האנשים עם קיסום קסום ומרשים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3492 x 3448פיקסלים

No.5468 התש נשר עצב קישוט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,התש נשר עצב קישוט, , אנשים עתיקים, נוריקאזא ארמון הקיץ חונה, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי הודות לכלי התקופה הניאוליתיים, ניבים של זהאנג. 3,000 לפני הספירה לבסביבות ה2100.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3444 x 5094פיקסלים

No.5469 קדרות " ל.י. " כלי בישול

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קדרות


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה קישוטי התקופה הניאוליתיים, אורות עיצבו נץנץ כדור. 3,000 לפני הספירה לבסביבות ה2100.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2308 x 2520פיקסלים


No.5470 קדרות כלי של ז.א.נ.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קדרות כלי של ז.א.נ., קדרות, אנשים עתיקים, פרח של ארמון של קישוטי הקיץ, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי של שאנג היה קדרות, חרסינה. מאה -16 לפני הספירה למאה ה-11 בסביבות. זה התועלת של כופח גבוה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3260 x 3744פיקסלים

No.5471 עצם שור לטיר

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עצם שור לטיר, קדרות, אנשים עתיקים, טרישאוו, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה המנוח/ה קדרות של שאנג, כבוד חרסינה. 13 לפני הספירה למאה ה-11 היה המאה. זה התועלת של כופח גבוה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3354 x 4482פיקסלים

No.5472 קדרות וואטארפיף

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קדרות וואטארפיף, הון אומר, אנשים עתיקים, קיר גדול של סין רופאוואי, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בגיל של ההון של זהאו האומר לכלי, עם עצם. בסביבות המאה העשירית לפני הספירה. העצם הזה מפצח ושורף את זה בהון האומר ודברים חשובים להחליט.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4281 x 2685פיקסלים


No.5473 ב.א. כלי יין עם תבנית ענן

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ב.א.  כלי יין עם תבנית ענן, קדרות, אנשים עתיקים, פנורמת קיר גדולה, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי במים המערביים של תקופה של המקטרות של זהאו עשו מקדרות. בסביבות 771 לפני הספירה למאה ה-11.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים

No.5474 בעל חיים עיצב מסכה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בעל חיים עיצב מסכה, ארד, אנשים עתיקים, פנורמת קיר גדולה, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בארד השאנג השבאמצע וואר, אריחים נשמעים ברק מציין. מאה -15 לפני הספירה למאה ה-13 היתה. לשים כוהל משתמש.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:5616 x 3744פיקסלים

No.5475 קרדום שבריה עם צפרדע מעצבת

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קרדום שבריה עם צפרדע מעצבת , ארד, אנשים עתיקים, קיר גדול, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה המנוח/ה מסכה של ארד של שאנג, צדצד ציוד וטרינרי. 13 לפני הספירה למאה ה-11 היה המאה. היצירות המסוימות מרשימות.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5476 מסכה מצופת אנושית

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מסכה מצופת אנושית, ארד, אנשים עתיקים, קיר גדול, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה המנוח/ה נשקים של ארד של שאנג, מתנגד לצפרדעים. 13 לפני הספירה למאה ה-11 היה המאה. צפרדע היא כל כך אני חזק לא רואה נשק בסין העתיקה, המובן של מה שקרה. היצירות המסוימות מרשימות.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2610 x 2952פיקסלים

No.5477 בעל חיים מעצב

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בעל חיים מעצב , ארד, אנשים עתיקים, חלון קיר גדול, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה המנוח/ה מסכה של ארד של שאנג, ציוד. 13 לפני הספירה למאה ה-11 היה המאה. היצירות המסוימות מרשימות.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3264 x 4764פיקסלים

No.5478 חצובה עם עיצוב של מסכה של טאוטי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,חצובה עם עיצוב של מסכה של טאוטי, ארד, אנשים עתיקים, חלון קיר גדול, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בארד של יום שנה של תבנית העיר. בסביבות המאה העשירית לפני הספירה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3486 x 5346פיקסלים


No.5479 גונג כלי יין עם אותיות " ר.י. ג.'.י., וכו'."

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גונג  כלי יין עם אותיות


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה ארד זהאו מוקדם מערבי וענק וואר בצורה של החלקים הקישוטיים של בקר. מאה -11 לפני הספירה למאה העשירית בסביבות. שוקל 226 קילוגרם גם ענק.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:5616 x 3744פיקסלים

No.5480 צנצנת מרובעה עם חריתות " ש.א.נ. ו.ו.א. פ.א., וכו'."

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צנצנת מרובעה עם חריתות


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בארד הזהאו המערבי השבאמצע וואר, אקירה אויב של סאמי של החלקים הקישוטיים של החיה. בסביבות המאה התשיעית לפני הספירה למאה העשירית. לשים כוהל משתמש.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5286פיקסלים

No.5481 ארד שור עצב את ז.א.נ.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארד שור עצב את ז.א.נ., ארד, אנשים עתיקים, קיר גדול, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה המנוח/ה ארד זהאו מערבי וואר, סירים של אבהי יחיד וטרינרי חמשה קישוטי חלק. בסביבות 771 לפני הספירה למאה התשיעית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5482 ארד שור עצב את ז.א.נ.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארד שור עצב את ז.א.נ., ארד, אנשים עתיקים, קיר גדול, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בארד הזהאו המערבי השבאמצע וואר, כבוד בקר. בסביבות המאה התשיעית לפני הספירה למאה העשירית. שפוך יין להיות משומש.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:5616 x 3744פיקסלים

No.5483 בעל חיים מעצב

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בעל חיים מעצב , ארד, אנשים עתיקים, חלון קיר גדול, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בארד הזהאו המערבי השבאמצע וואר, כבוד בקר. בסביבות המאה התשיעית לפני הספירה למאה העשירית. שפוך יין להיות משומש.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4672 x 3632פיקסלים

No.5484 צנצנת קדרות צבועה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צנצנת קדרות צבועה, ארד, אנשים עתיקים, דיקים של הקיר הגדול של סין, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בתבניות של ארד סיני עתיק וואר.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5485 צנצנת קדרות צבועה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צנצנת קדרות צבועה, קדרות, אנשים עתיקים, קיר גדול, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בתקופת המדינות הלוחמות של קדרות, אגרטלי חרסינה. 475 לפני הספירה, 221 שנים של גיל. הצבע האדום וקישוט מרשים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2838 x 5106פיקסלים

No.5486 אנטל עם צפור עיצבה מכסה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אנטל עם צפור עיצבה מכסה, קדרות, אנשים עתיקים, דיקים של הקיר הגדול של סין, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בקפיץ ותקופת סתו של קדרות, אגרטלי חרסינה. 770 לפני הספירה, 475 שנים של גיל. הצבע האדום וקישוט מרשים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:1371 x 1818פיקסלים

No.5487 ארד פעמוני צלצול

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארד פעמוני צלצול, ארד, אנשים עתיקים, שביל קבוע של המאוסוליאום הקיסרי, היסטוריה


מוזיאון מחוזי של שאאנקסי של היסטוריה של תקופת המדינות הלוחמות בארד היה המכסה של סיר של הצפור. 475 לפני הספירה, 221 שנים של גיל. הצורה הייחודית ותבנית מרשימה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3342 x 5304פיקסלים


No.5488 קישוט זהב

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קישוט זהב, ארד, אנשים עתיקים, לו שער של היאן כוכבים קבועים, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הארד הלוחם של תקופה של המדינות, תרנגולת של פעמונים של הנחושת. 475 לפני הספירה, 221 שנים של גיל. צלצל את הגריסה כלים מוסיקליים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4940 x 3188פיקסלים

No.5489 גהץ חרב עם זהב ידית שיבוצית

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גהץ חרב עם זהב ידית שיבוצית, זהב עבודה, אנשים עתיקים, , היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה קישוטים עתיק של זהב של הסין. זהב מצלצל ובעל חיים עיצב קישוטים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4148 x 2940פיקסלים

No.5490 חיחית זהב עיצבה קישוט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,חיחית זהב עיצבה קישוט, זהב עבודה, אנשים עתיקים, לו ישיגאקי קבוע, נשק


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הזהב העתיק של סין מגהצת חרבות, חרב של זהב של הברזל הילט. מאוד טקטי מלנפנף בסמכות של חומר.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4468 x 2468פיקסלים


No.5491 חיחית זהב עיצבה קישוט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,חיחית זהב עיצבה קישוט, זהב עבודה, אנשים עתיקים, לו ישיגאקי קבוע, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בקפיץ ותקופת סתו של קישוטי זהב, בעל חיים עיצב הידור זהב. 770 לפני הספירה, 475 שנים של גיל. בעל חיים עיצב קישוטים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2070 x 2670פיקסלים

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next