מלאי חינם של צילומים של י.א.נ.

אינדקס מזמין Part.14

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next

No.633 צבי בנארה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צבי בנארה, צבי, טורף, ,


קטע של השכונה של מוזיאון לאומי של נארה
מורשת עולמימצבות זכרון היסטוריות של נארה עתיק
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של נארה
מדוד:3534 x 2410פיקסלים

No.634 אייל עגמומי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אייל עגמומי, צבי, טורף, ,


קטע של השכונה של מוזיאון לאומי של נארה
מורשת עולמימצבות זכרון היסטוריות של נארה עתיק
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של נארה
מדוד:3210 x 2229פיקסלים

No.635 לגדול גפן של ויסטריה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לגדול גפן של ויסטריה, ירוק, ירוק רך, ,


קטע של השכונה של מוזיאון לאומי של נארה
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של נארה
מדוד:3465 x 2215פיקסלים


No.636 מסדרון ענקי של הבודהא הגדול

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מסדרון ענקי של הבודהא הגדול, בית מקדש, , ,


המסדרון הענקי של הבודהא הגדול בבית המקדש של טודאיג'י
מורשת עולמימצבות זכרון היסטוריות של נארה עתיק
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של נארה
מדוד:3354 x 2250פיקסלים

No.637 מדרגות של זמן

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מדרגות של זמן , סוזי, , ,


המדרגות של בנין של ניגאצאדו בבית המקדש של טודאיג'י בנארה
מורשת עולמימצבות זכרון היסטוריות של נארה עתיק
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של נארה
מדוד:3078 x 2167פיקסלים

No.638 אבן סללה שביל

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אבן סללה שביל, קיר, מדרגות, ,


קטע של השכונה של הטודאיג'י בנארה
מורשת עולמימצבות זכרון היסטוריות של נארה עתיק
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של נארה
מדוד:3631 x 2355פיקסלים


No.639 פנסי רוח של אבן טחביים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פנסי רוח של אבן טחביים, בניין, ירוק, אדום,


קטע של קאסאגה קבר קדוש של טאישה בנארה
מורשת עולמימצבות זכרון היסטוריות של נארה עתיק
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של נארה
מדוד:3426 x 2319פיקסלים

No.640 מחסן מעץ

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מחסן מעץ, עץ, , ,


קטע של קאסאגה קבר קדוש של טאישה (?) בנארה
מורשת עולמימצבות זכרון היסטוריות של נארה עתיק
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של נארה
מדוד:3654 x 2414פיקסלים

No.641 יד רוחצת מקום

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,יד רוחצת מקום, מים, ארד, ,


קטע של קאסאגה קבר קדוש של טאישה בנארה
מורשת עולמימצבות זכרון היסטוריות של נארה עתיק
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של נארה
מדוד:2323 x 3152פיקסלים


No.642 צוק עמודי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צוק עמודי, נדנד, שמיים, ,


צוק חזק מכובד
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:2263 x 3308פיקסלים

No.643 בנין של צוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בנין של צוק, נדנד, שמיים, ,


קטע של עמק של סאונקיו בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:2362 x 3524פיקסלים

No.644 סתוים עמוקים בהרים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סתוים עמוקים בהרים, מים, תחום , ירוק,


קטע של עמק של סאונקיו בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:2131 x 3168פיקסלים


No.645 לרסס סתוים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לרסס סתוים , מים, תחום , ירוק,


קטע של עמק של סאונקיו בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:2335 x 3664פיקסלים

No.646 סתוים עם ריח של מים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סתוים עם ריח של מים, מים, תחום , ירוק,


קטע של עמק של סאונקיו בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:2988 x 2240פיקסלים

No.647 סתוים שאגניים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סתוים שאגניים, מים, נדנד, ירוק,


קטע של עמק של סאונקיו בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3429 x 2295פיקסלים


No.648 תחום של תפוח האדמה תמידי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,תחום של תפוח האדמה תמידי, ענן, תחום , ירוק, שמיים כחולים


קטע של ביאי בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3696 x 2370פיקסלים

No.649 לעמוד במתוייק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לעמוד במתוייק, עץ, תחום , ירוק, שמיים כחולים


קטע של ביאי בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3288 x 1932פיקסלים

No.650 ווהאיטאארס

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ווהאיטאארס, תחום, צהוב, ,


קטע של ביאי בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3363 x 2304פיקסלים


No.651 בתחום של תפוח האדמה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בתחום של תפוח האדמה, ירוק, תחום , ,


קטע של ביאי בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3372 x 2310פיקסלים

No.652 פרחים של תפוח האדמה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פרחים של תפוח האדמה, ירוק, לבן, ,


קטע של ביאי בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:2787 x 1833פיקסלים

No.653 תחום של חיטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,תחום של חיטה, דשא, תחום , ירוק, שמיים כחולים


קטע של ביאי בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3435 x 2076פיקסלים


No.654 צפצפה ותחום של חיטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,צפצפה ותחום של חיטה, עץ, תחום , ירוק, שמיים כחולים


קטע של ביאי בהוקקאידו
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3636 x 2344פיקסלים

No.655 שקיעה באסאהיקאווה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שקיעה באסאהיקאווה, שמיים, שמש של מסגרת, אדום,


קטע של הוקקאידו. השמש קובעת ולילה יבוא.
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3372 x 2103פיקסלים

No.656 כיגנאס

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,כיגנאס, שמיים, אמש, ,


כיגנאס, קונסטלציה של קיץ
מצלמה: Nikon F501 50mm F1.4
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3553 x 2340פיקסלים


No.657 זוהר בחושך

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,זוהר בחושך, שמיים, שמש של מסגרת, אדום,


השקפה מהמטוס
מצלמה: Nikon F501 50mm F1.4
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3408 x 2133פיקסלים

No.658 נמל תעופה בשקיעה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,נמל תעופה בשקיעה, שמיים, שמש של מסגרת, אדום,


קטע של נמל תעופה של אסאהיקאווה
מצלמה: Nikon F501 50mm F1.4
מיקום: יפן / הוקקאידו
מדוד:3255 x 1941פיקסלים

No.659 עוגה ביתית

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עוגה ביתית, קרם, אדום, לבן,


עוגה של עבודת-יד
מצלמה: Nikon F501 50mm F1.4
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:3031 x 2178פיקסלים


No.660 תותי שדה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,תותי שדה, קרם, אדום, לבן,


עוגה של עבודת-יד. התמקדתי על תותי השדה.
מצלמה: Nikon F501 50mm F1.4
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:3284 x 2215פיקסלים

No.661 דרך ירק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,דרך ירק, עזוב, הסתעף, אור השמש,


דובדבן של וארדאראוס עוזב בפרק של קינאטה במחלקה של סאטאגאיה
מצלמה: Canon PowerShot G1
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:1744 x 1200פיקסלים

No.662 יכול אור השמש דרך לעזוב

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,יכול אור השמש דרך לעזוב , עזוב, הסתעף, אור השמש,


ירק בפרק של קינאטה במחלקה של סאטאגאיה
מצלמה: Canon PowerShot G1
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:1992 x 1454פיקסלים


No.663 גלען מצבת זכרון

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גלען מצבת זכרון, גלען אנדרטה, ערפל, חורש,


מצבת זכרון של אבן על השביל בהרים בצ'יכהיבא
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / צ'יכהיבא
מדוד:2250 x 1665פיקסלים

No.664 שביל של הר מעורפל

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שביל של הר מעורפל, מים, ערפל, חורש,


שביל של הר בצ'יכהיבא
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / צ'יכהיבא
מדוד:2285 x 1699פיקסלים

No.665 שביל של הר

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שביל של הר, עץ, ערפל, חורש,


שביל של הר בצ'יכהיבא
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / צ'יכהיבא
מדוד:2128 x 1522פיקסלים


No.666 קארויאמה שלושה מפלים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קארויאמה שלושה מפלים, מים, מפל, ,


קארויאמה שלושה מפלים בצ'יכהיבא
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / צ'יכהיבא
מדוד:1650 x 2670פיקסלים

No.667 כדומים בשקיעה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,כדומים בשקיעה, שמיים, שמש של מסגרת, ים,


השקפה מהמטוס מעל האנאדה
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / טוקיו
מדוד:2220 x 1557פיקסלים

No.668 לרחף עננים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לרחף עננים, שמיים, , ,


עננים מעל ים טרופי הביטו במ האוויר השבאמצע מעל אוקינווה
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של אוקינווה
מדוד:2260 x 1485פיקסלים


No.669 לרחף עננים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לרחף עננים, שמיים, , ,


עננים מעל ים טרופי הביטו במ האוויר השבאמצע מעל אוקינווה
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של אוקינווה
מדוד:1467 x 2058פיקסלים

No.670 אוויר שבאמצע מעל אוקינווה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אוויר שבאמצע מעל אוקינווה, שמיים, , ,


השקפה מהאוויר השבאמצע מעל אוקינווה
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של אוקינווה
מדוד:2385 x 1596פיקסלים

No.671 להסתכל למטה הר. פוג'י

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,להסתכל למטה הר. פוג'י, , הר, ,


השקפה מעל חצי האי של י.ז.א.
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של שיזאוקה
מדוד:2058 x 1462פיקסלים


No.672 שייסה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שייסה, גלען, פסל, ,


שייסה, אריה עיצב קישוט של גג, של טירה של שארי באוקינווה
מורשת עולמיאתרים של גאסאקא וייחסו תכונות של המלכות של ריאקיא
מצלמה: Canon EOS Kiss Zoom28-105mm
מיקום: יפן / פריפקטורה של אוקינווה
מדוד:1277 x 917פיקסלים

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next