מלאי חינם של צילומים של י.א.נ.

אינדקס מזמין Part.88

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next

No.3574 אלוהות שומר זהובה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אלוהות שומר זהובה, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


דמות הגנה בבית מקדש של צ'איטיה של האזמרגד בודהא בבנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.3575 אלוהות שומר תיילנדית

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אלוהות שומר תיילנדית, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


דמות הגנה בבית מקדש של צ'איטיה של האזמרגד בודהא בבנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4476 x 3012פיקסלים

No.3576 פאלה יום שני ד.ו.פ.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פאלה יום שני ד.ו.פ., זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


קיודו שאומר שפאלה מסויים יום שני ד.ו.פ. בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, וואט פ.ר.ה. ס.ר.י. ראטאנה שם פופולרי של בית מקדש של סאצאדאראם של האזמרגד בודהא " בית מקדש אזמרגד." אני עובר דרך שלושה מחסנים רשמיים ושם את טוריפיטאקה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3577 בית מקדש של האזמרגד בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בית מקדש של האזמרגד בודהא, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


א.י. האהן יוהטו שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3578 בית מקדש של האזמרגד בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בית מקדש של האזמרגד בודהא, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


הבנין הלבן שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4674 x 3328פיקסלים

No.3579 אלוהות שומר תיילנדית

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אלוהות שומר תיילנדית, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


דמות הגנה בבית מקדש של צ'איטיה של האזמרגד בודהא בבנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4464 x 3047פיקסלים


No.3580 בית מקדש של האזמרגד בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בית מקדש של האזמרגד בודהא, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


הבנין שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3581 עמוד של פנתיון מלכותי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עמוד של פנתיון מלכותי, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


עמוד של פנתיון מלכותי שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3582 חצי כמות מוגבלת חצי דמות צפור

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,חצי כמות מוגבלת חצי דמות צפור, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


דמות ההגנה שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים


No.3583 בית מקדש של האזמרגד בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,בית מקדש של האזמרגד בודהא, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


הפירמידה הזהובה שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.3584 פנתיון מלכותי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פנתיון מלכותי, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


פנתיון מלכותי שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.3585 מגדל של בית מקדש של האזמרגד בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מגדל של בית מקדש של האזמרגד בודהא, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


המגדל שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3586 עמוד של בית המקדש של האזמרגד מסדרון עיקרי של בודהא של בית מקדש בודהיסט

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,עמוד של בית המקדש של האזמרגד מסדרון עיקרי של בודהא של בית מקדש בודהיסט, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


צ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, עמוד של המסדרון העיקרי של בית מקדש בודהיסט של וואט פ.ר.ה. ס.ר.י. ראטאנה סאצאדאראם. אריחים צבעוניים הם זהב סינוורי שיבוצי עם.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3587 פנתיון מלכותי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פנתיון מלכותי, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


פנתיון מלכותי שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3588 פנתיון מלכותי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פנתיון מלכותי, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


פנתיון מלכותי שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3589 פגודה זהובה של בית מקדש של האזמרגד בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פגודה זהובה של בית מקדש של האזמרגד בודהא, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


הפגודה הזהובה שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3590 מגדל פעמון של בית מקדש של האזמרגד בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מגדל פעמון של בית מקדש של האזמרגד בודהא, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


מגדל הפעמון שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.3591 מגדל פעמון של בית מקדש של האזמרגד בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מגדל פעמון של בית מקדש של האזמרגד בודהא, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


מגדל הפעמון שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4891 x 3256פיקסלים


No.3592 מגדל פעמון של בית מקדש של האזמרגד בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מגדל פעמון של בית מקדש של האזמרגד בודהא, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


מגדל הפעמון שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3167 x 4992פיקסלים

No.3593 קישוט זהוב של בית מקדש של האזמרגד בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קישוט זהוב של בית מקדש של האזמרגד בודהא, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


הקישוט הזהוב שיש בצ'איטיה בבנגקוק תיילנדית, בית מקדש של האזמרגד בודהא.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4765 x 3228פיקסלים

No.3594 אלוהות שומר תיילנדית

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אלוהות שומר תיילנדית, זהב, בודהא, בית מקדש של האזמרגד בודהא, סיור


דמות הגנה בבית מקדש של צ'איטיה של האזמרגד בודהא בבנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4734 x 3328פיקסלים


No.3595 התארח בית לV.אני.הארמון של פ.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,התארח בית לV.אני.הארמון של פ., זהב, בודהא, בית המלכות, סיור


ארמון של הסיגנון המערבי אף ורק בנין שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3596 קישוט של פראמאהה מונטיאן

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קישוט של פראמאהה מונטיאן, זהב, בודהא, בית המלכות, סיור


קישוט זהוב של מקום של גג של פראמאהה מונטיאן שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3597 קישוט של ל.י.נ. חובבני איניכצ'אי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קישוט של ל.י.נ. חובבני איניכצ'אי, רעף, בודהא, בית המלכות, סיור


רעף קישוט של מקום של כניסה של ל.י.נ. חובבני איניכצ'אי שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3598 קישוט של ל.י.נ. חובבני איניכצ'אי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קישוט של ל.י.נ. חובבני איניכצ'אי, רעף, בודהא, בית המלכות, סיור


רעף קישוט של מקום של כניסה של ל.י.נ. חובבני איניכצ'אי שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3599 קישוט של ארמון של צ'אקרי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קישוט של ארמון של צ'אקרי, זהב, בודהא, בית המלכות, סיור


קישוט זהוב של ארמון של צ'אקרי שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית ( שם פופולרי ארמון של צ'אקרי ).
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3600 ארמון של צ'אקרי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארמון של צ'אקרי, זהב, בודהא, בית המלכות, סיור


קישוט זהוב של ארמון של צ'אקרי שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית ( שם פופולרי ארמון של צ'אקרי ).
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3601 קבר קדוש של דאסאיטו

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קבר קדוש של דאסאיטו, זהב, בודהא, בית המלכות, סיור


הקבר הקדוש של דאסאיטו שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3602 ארמון של צ'אקרי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארמון של צ'אקרי, זהב, בודהא, בית המלכות, סיור


קישוט זהוב של ארמון של צ'אקרי שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית ( שם פופולרי ארמון של צ'אקרי ).
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3603 קבר קדוש של דאסאיטו

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קבר קדוש של דאסאיטו, זהב, בודהא, בית המלכות, סיור


הקבר הקדוש של דאסאיטו שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3604 ארמון של צ'אקרי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארמון של צ'אקרי, זהב, פיל, בית המלכות, סיור


קישוט זהוב של ארמון של צ'אקרי שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית ( שם פופולרי ארמון של צ'אקרי ).
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3605 ארמון של צ'אקרי

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארמון של צ'אקרי, זהב, בודהא, בית המלכות, סיור


קישוט זהוב של ארמון של צ'אקרי שיש בבית המלכות של בנגקוק תיילנדית ( שם פופולרי ארמון של צ'אקרי ).
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.3606 מוות של בודהא בודהא של ואט פ.ו.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מוות של בודהא בודהא של ואט פ.ו., דמות בודהיסטית, מוות של בית מקדש של בודהא, מוות של בודהא בודהא, סיור


בית מקדש בית מלוכה בבנגקוק תיילנדית, מוות זהוב ענק של בודהא בודהא של ואט שם פופולרי פ.ו.. זה היה בית המקדש שהיתה לזמן רב הכי גדול בבנגקוק ו, מאז ששושלת של צ'אקרי מתחילה, גדלה השקיעה בעל ידי הגנה של המשפחה הקיסרית. אורך מלא 46 מטרים, 15 מטרים גבוה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים


No.3607 מוות של בודהא בודהא של ואט פ.ו.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מוות של בודהא בודהא של ואט פ.ו., דמות בודהיסטית, מוות של בית מקדש של בודהא, מוות של בודהא בודהא, סיור


בית מקדש בית מלוכה בבנגקוק תיילנדית, מוות זהוב ענק של בודהא בודהא של ואט שם פופולרי פ.ו.. זה היה בית המקדש שהיתה לזמן רב הכי גדול בבנגקוק ו, מאז ששושלת של צ'אקרי מתחילה, גדלה השקיעה בעל ידי הגנה של המשפחה הקיסרית. אורך מלא 46 מטרים, 15 מטרים גבוה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.3608 מוות של בודהא בודהא של ואט פ.ו.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מוות של בודהא בודהא של ואט פ.ו., דמות בודהיסטית, מוות של בית מקדש של בודהא, מוות של בודהא בודהא, סיור


בית מקדש בית מלוכה בבנגקוק תיילנדית, מוות זהוב ענק של בודהא בודהא של ואט שם פופולרי פ.ו.. זה היה בית המקדש שהיתה לזמן רב הכי גדול בבנגקוק ו, מאז ששושלת של צ'אקרי מתחילה, גדלה השקיעה בעל ידי הגנה של המשפחה הקיסרית. אורך מלא 46 מטרים, 15 מטרים גבוה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

No.3609 מוות של בודהא בודהא של ואט פ.ו.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מוות של בודהא בודהא של ואט פ.ו., דמות בודהיסטית, מוות של בית מקדש של בודהא, מוות של בודהא בודהא, סיור


בית מקדש בית מלוכה בבנגקוק תיילנדית, מוות זהוב ענק של בודהא בודהא של ואט שם פופולרי פ.ו.. זה היה בית המקדש שהיתה לזמן רב הכי גדול בבנגקוק ו, מאז ששושלת של צ'אקרי מתחילה, גדלה השקיעה בעל ידי הגנה של המשפחה הקיסרית. אורך מלא 46 מטרים, 15 מטרים גבוה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים


No.3610 גילדה של מוות של בודהא בודהא

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גילדה של מוות של בודהא בודהא, דמות בודהיסטית, מוות של בית מקדש של בודהא, מוות של בודהא בודהא, סיור


מקום של להתאמן בבודהיזם להשיג הארה רוחנית שדומינה בבית מקדש בית מלוכה בבנגקוק תיילנדית, גילדה של מוות זהוב ענק של בודהא בודהא של ואט שם פופולרי פ.ו..
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3611 מוות של בודהא בודהא של ואט פ.ו.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מוות של בודהא בודהא של ואט פ.ו., דמות בודהיסטית, מוות של בית מקדש של בודהא, מוות של בודהא בודהא, סיור


בית מקדש בית מלוכה בבנגקוק תיילנדית, כרית של מוות זהוב ענק של בודהא בודהא של ואט שם פופולרי פ.ו..
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:4992 x 3328פיקסלים

No.3612 דמות הגנה של ואט פ.ו.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,דמות הגנה של ואט פ.ו., דמות בודהיסטית, מוות של בית מקדש של בודהא, דמות הגנה, סיור


בית מקדש בית מלוכה בבנגקוק תיילנדית, כרית של מוות זהוב ענק של בודהא בודהא של ואט שם פופולרי פ.ו..
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3102 x 4920פיקסלים


No.3613 פגודה של ואט פ.ו.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פגודה של ואט פ.ו., פגודה, מוות של בית מקדש של בודהא, קבר, סיור


הפגודה איפה זאת בית מלוכה מורכב בית מקדש בבנגקוק תיילנדית, ואט שם פופולרי פ.ו.. זה היה בית המקדש שהיתה לזמן רב הכי גדול בבנגקוק ו, מאז ששושלת של צ'אקרי מתחילה, גדלה השקיעה בעל ידי הגנה של המשפחה הקיסרית. פגודה קבר למלך והמשפחה הקיסרית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8
מיקום: תאילנד / בנגקוק
מדוד:3328 x 4992פיקסלים

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next