מלאי חינם של צילומים של י.א.נ.

אינדקס מזמין Part.136

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next

No.5492 נקר זהב

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,נקר זהב, זהב עבודה, אנשים עתיקים, לו ישיגאקי קבוע, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בקפיץ ותקופת סתו של קישוטי זהב, בעל חיים עיצב הידור זהב. 770 לפני הספירה, 475 שנים של גיל. בעל חיים עיצב קישוטים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2264 x 2216פיקסלים

No.5493 לוחם של טארראכוטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לוחם של טארראכוטה, זהב עבודה, אנשים עתיקים, לו שער מנהרה קבוע, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בקפיץ ותקופת סתו של קישוטי זהב, זהב ציפורים של טאקאבוקא. 770 לפני הספירה, 475 שנים של גיל. הצפור הקטנה עיצבה קישוטים.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:1468 x 1424פיקסלים

No.5494 לוחם של טארראכוטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לוחם של טארראכוטה, טאררה לוחמים של כוטה, אנשים עתיקים, רצפה קבועה של קבר של ארון המתים, ירושת עולם


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הק.י.נ. הראשון קבר הקיסר גילה בטאררה טיט של חיילים של ספרה של כוטה. של בסביבות 200 לפני הספירה. ק.י.נ. ש.י. הואנגדי הוא הקיסר הראשון בהיסטוריה סינית, סמכות גדולה להשתמש בקברים הגדולים נבנית. בסביבות העשרה מאלפי חיילים פירט להניח את ספרת הטיט מאחרי הקלעים נאמר. תושבים מקומיים ב1974 מצאו בחפירה של כמה מזה. כל דמות טיט של אחדות בפעם שונה, הגודל ותחכום של המבהיל ומרשימים.
מורשת עולמימאוסוליאום של קיסר הק.י.נ. הראשון
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5495 לוחם של טארראכוטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לוחם של טארראכוטה, טאררה לוחמים של כוטה, אנשים עתיקים, הקבר של תרונוס קיסר מיליון תיקן לוח שנה, ירושת עולם


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הק.י.נ. הראשון קבר הקיסר גילה בטאררה טיט של חיילים של ספרה של כוטה. של בסביבות 200 לפני הספירה. ק.י.נ. ש.י. הואנגדי הוא הקיסר הראשון בהיסטוריה סינית, סמכות גדולה להשתמש בקברים הגדולים נבנית. בסביבות העשרה מאלפי חיילים פירט להניח את ספרת הטיט מאחרי הקלעים נאמר. תושבים מקומיים ב1974 מצאו בחפירה של כמה מזה. כל דמות טיט של אחדות בפעם שונה, הגודל ותחכום של המבהיל ומרשימים.
מורשת עולמימאוסוליאום של קיסר הק.י.נ. הראשון
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים

No.5496 לוחם של טארראכוטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לוחם של טארראכוטה, טאררה לוחמים של כוטה, אנשים עתיקים, לו ארון מתים קבוע, ירושת עולם


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הק.י.נ. הראשון קבר הקיסר גילה בטאררה טיט של חיילים של ספרה של כוטה. של בסביבות 200 לפני הספירה. ק.י.נ. ש.י. הואנגדי הוא הקיסר הראשון בהיסטוריה סינית, סמכות גדולה להשתמש בקברים הגדולים נבנית. בסביבות העשרה מאלפי חיילים פירט להניח את ספרת הטיט מאחרי הקלעים נאמר. תושבים מקומיים ב1974 מצאו בחפירה של כמה מזה. כל דמות טיט של אחדות בפעם שונה, הגודל ותחכום של המבהיל ומרשימים.
מורשת עולמימאוסוליאום של קיסר הק.י.נ. הראשון
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים

No.5497 לוחם של טארראכוטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לוחם של טארראכוטה, טאררה לוחמים של כוטה, אנשים עתיקים, לו ארון מתים קבוע, ירושת עולם


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הק.י.נ. הראשון קבר הקיסר גילה בטאררה טיט של חיילים של ספרה של כוטה. של בסביבות 200 לפני הספירה. ק.י.נ. ש.י. הואנגדי הוא הקיסר הראשון בהיסטוריה סינית, סמכות גדולה להשתמש בקברים הגדולים נבנית. בסביבות העשרה מאלפי חיילים פירט להניח את ספרת הטיט מאחרי הקלעים נאמר. תושבים מקומיים ב1974 מצאו בחפירה של כמה מזה. כל דמות טיט של אחדות בפעם שונה, הגודל ותחכום של המבהיל ומרשימים.
מורשת עולמימאוסוליאום של קיסר הק.י.נ. הראשון
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5498 לוחם של טארראכוטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לוחם של טארראכוטה, טאררה לוחמים של כוטה, אנשים עתיקים, לו ארון מתים קבוע, ירושת עולם


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הק.י.נ. הראשון קבר הקיסר גילה בטאררה טיט של חיילים של ספרה של כוטה. של בסביבות 200 לפני הספירה. ק.י.נ. ש.י. הואנגדי הוא הקיסר הראשון בהיסטוריה סינית, סמכות גדולה להשתמש בקברים הגדולים נבנית. בסביבות העשרה מאלפי חיילים פירט להניח את ספרת הטיט מאחרי הקלעים נאמר. תושבים מקומיים ב1974 מצאו בחפירה של כמה מזה. כל דמות טיט של אחדות בפעם שונה, הגודל ותחכום של המבהיל ומרשימים.
מורשת עולמימאוסוליאום של קיסר הק.י.נ. הראשון
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3672 x 5082פיקסלים

No.5499 לוחם של טארראכוטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לוחם של טארראכוטה, טאררה לוחמים של כוטה, אנשים עתיקים, ק.א.ו.  את קסיאו אוצר בטוח של עמדה של הסוף, ירושת עולם


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הק.י.נ. הראשון קבר הקיסר גילה בטאררה דמות של טיט של כוטה של הסוס. של בסביבות 200 לפני הספירה. ק.י.נ. ש.י. הואנגדי הוא הקיסר הראשון בהיסטוריה סינית, סמכות גדולה להשתמש בקברים הגדולים נבנית. בסביבות העשרה מאלפי חיילים פירט להניח את ספרת הטיט מאחרי הקלעים נאמר. תושבים מקומיים ב1974 מצאו בחפירה של כמה מזה. כל דמות טיט של אחדות בפעם שונה, הגודל ותחכום של המבהיל ומרשימים.
מורשת עולמימאוסוליאום של קיסר הק.י.נ. הראשון
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:5616 x 3744פיקסלים

No.5500 לוחם של טארראכוטה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לוחם של טארראכוטה, טאררה לוחמים של כוטה, אנשים עתיקים, לו לינג קבוע מינג, ירושת עולם


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הק.י.נ. הראשון קבר הקיסר גילה בטאררה טיט של חיילים של ספרה של כוטה. צבע של הבכיר רשמי ונשאר. של בסביבות 200 לפני הספירה. ק.י.נ. ש.י. הואנגדי הוא הקיסר הראשון בהיסטוריה סינית, סמכות גדולה להשתמש בקברים הגדולים נבנית. בסביבות העשרה מאלפי חיילים פירט להניח את ספרת הטיט מאחרי הקלעים נאמר. תושבים מקומיים ב1974 מצאו בחפירה של כמה מזה. כל דמות טיט של אחדות בפעם שונה, הגודל ותחכום של המבהיל ומרשימים.
מורשת עולמימאוסוליאום של קיסר הק.י.נ. הראשון
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3552 x 5274פיקסלים


No.5501 התש גושפנקה עם אותיות " הואנג ה.א.ו. ז.ה.י. 11"

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,התש גושפנקה עם אותיות


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הק.י.נ. הראשון קבר הקיסר גילה בטאררה טיט של חיילים של ספרה של כוטה. של בסביבות 200 לפני הספירה. ק.י.נ. ש.י. הואנגדי הוא הקיסר הראשון בהיסטוריה סינית, סמכות גדולה להשתמש בקברים הגדולים נבנית. בסביבות העשרה מאלפי חיילים פירט להניח את ספרת הטיט מאחרי הקלעים נאמר. תושבים מקומיים ב1974 מצאו בחפירה של כמה מזה. כל דמות טיט של אחדות בפעם שונה, הגודל ותחכום של המבהיל ומרשימים.
מורשת עולמימאוסוליאום של קיסר הק.י.נ. הראשון
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3492 x 5016פיקסלים

No.5502 דיסקי זהב

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,דיסקי זהב, כדור סימנים, אנשים עתיקים, לו לינג קבוע מינג, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה גושפנקה אישית של שושלת הה.א.נ. המערבית, מוסיקת קיסרית. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל. קאני ריאא הקיסרית, קיסרית L? ז.ה.י. ( ל.א. ק.א.ו., ראסונה יוגאו ), והגושפנקה האישית. קאני ריאא ק.א.ו. ל.א. שזה לתמוך וקאני ריאא למוות הילד שלו ועליה לקיסר התרונוס ה.א.י., ט.א.י. ק.א.ו. כמו שילטון אגרוף. הסין שלושה עקרי על ידי האישה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:1664 x 1388פיקסלים

No.5503 מפלצת זהב

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מפלצת זהב, מטבע זהב, כסף, לו לינג קבוע מינג, הערך


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי של שושלת ה.א.נ. מערבית היתה בזהב, עוגת זהב. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל. אריסטוקרטיה בין המשפחה הקיסרית בשביל להשתמש בכסף. חפור מהרבה1999.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:5616 x 3744פיקסלים


No.5504 גלען ספספת קבר

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גלען ספספת קבר, קישוטים, כובע, מוגש קבוע חמש קבר אבן, סין עתיקה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בכובע הלוחם של תקופה של קישוטי המדינות, מפלצת זהב. 475 לפני הספירה, 221 שנים של גיל. הקסיונגנא בקישוט הכובע הכללי שלו.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3264 x 3484פיקסלים

No.5505 גלען שער קבר

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גלען שער קבר, ציור קיר, אירן, מוגש קבוע חמש קבר אבן, סין עתיקה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בתקופת זהאו צפוני היתה יותר נמוכה באבן הרצינית של גאיה מקרין. 557 ל581 שנים של גיל. מזרח תיכון יכול להיות בעל משפיע על עלי.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:5616 x 3744פיקסלים

No.5506 גושפנקת רב צלעון

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,גושפנקת רב צלעון, פ.ו., היסטוריה, לו לינג קבוע מינג, סין עתיקה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בתקופת זהאו צפונית היתה יותר נמוכה בקבר של גאיה פ.ו.. 557 ל581 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5507 פסל קדרות של החיה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פסל קדרות של החיה, אטום, חותם רב צלעון, אבן מסורתית של המאוסוליאום לא בטוחה, סין עתיקה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה סימה גדול תקופת זהאו צפוני, השוקה של גרמניה שימוש פה ושם של גושפנקה אישית. 557 ל581 שנים של גיל. שוקה בודדת של ילדה של גרמניה היא הסין קיסר של שושלת של ס.א.י. וואן של ס.א.י. הקיסרית של הצהרה של הקיסר של גרמניה, קיסרית בודדת.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2420 x 2356פיקסלים

No.5508 לוחמים טריכולוראד זגגו את טאנו

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לוחמים טריכולוראד זגגו את טאנו, חיה, קדרות, אבן מסורתית של המאוסוליאום לא בטוחה, כלב


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הקדרות העתיקה של פסל של סין.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 4992פיקסלים

No.5509 כוס ברקת עם ראש חיה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,כוס ברקת עם ראש חיה, בודהיזם, קדרות, אבן מסורתית של המאוסוליאום לא בטוחה, טריכולוראד זגג


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בקדרות של שושלת של פסל של טאנג, טריכולוראד זגג לוחמים של טאנו.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5510 כאלאדון קומקום ממולא תחתי עם לולאה מטפלת

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,כאלאדון קומקום ממולא תחתי עם לולאה מטפלת, רהיטון, ברקת, המסדרון של תפילה לאסיפים טובים , תכשיטים


מוזיאון מחוזי של שאאנקסי של היסטוריה של השושלת של טאנג היתה תכשיטים, כוס ברקת של צוואר החיה. 618 ל907 שנים של גיל. אנך גילף ראש בקר וקרן צבי המריצה עיצוב של הכוס. ארצות ערביות, וב.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4072 x 2960פיקסלים

No.5511 ארד במבוק כאנסאר מעוצב משותף עם זהב זהוב וכסף

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארד במבוק כאנסאר מעוצב משותף עם זהב זהוב וכסף, קדרות, אריה, המסדרון של תפילה לאסיפים טובים , סין עתיקה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה קדרות תקופה, אגרטל כחול של קורת התנורים. 907 ל960 שנים של גיל. בקבוק ירוק לבנבן, אבל אני לא יודע מדוע אין גג, רק ליפפאד. חלק תחתון של החור ריק, אבל המסתורין של איך להשתמש בזה.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3666 x 5436פיקסלים

No.5512 ספרה נקבה של הקדרות

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ספרה נקבה של הקדרות, כור הוגן של ההר, זהב וכסף, המסדרון של תפילה לאסיפים טובים , הערך


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי של שושלת ה.א.נ. מערבית היתה מבער קטורת, זהב טהור בזהב ובמבוק כסף כור קאורא משותף. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל. קיסר ו.ו.א. של האחות של ה.א.נ. היתה. 58 ס"מ בגובה, שחלק הראש.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5513 האריח ה.א.נ.

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,האריח ה.א.נ., דמות חמר, קבורה , המסדרון של תפילה לאסיפים טובים , צפה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בקדרות המערבית של שושלת של הפסל של ה.א.נ. של רגל אישה יום שנה של לוחמים של אככאמבאנס של מוות המישהו. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל. הופעה של בית משפט של עוזרת הבית.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים

No.5514 כלב מזוגג ירוק

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,כלב מזוגג ירוק, קאנג'י, טיפאפאך, המסדרון של תפילה לאסיפים טובים , סין עתיקה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה האריח המערבי של שושלת של הה.א.נ.. האריח לפני הבית בתחילה חלק הקרמיד כאן להופיע מיגוון אומנות קישוטית מעכשיו מטופל כ/כפי שכל כך. זה כיסכוס הרבה של ההפצה. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:5616 x 3744פיקסלים

No.5515 שור קדרות

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,שור קדרות, כלב, פסל, בית מקדש של שער השמיים,


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי אחרי זה היה פסל של קדרות של ה.א.נ.. הדמות הירוקה של כלב. 25 שנים של גיל ל220.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2808 x 1872פיקסלים


No.5516 כבשת קדרות

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,כבשת קדרות, קדרות, פסל, בית המקדש של כור שמיים, סין עתיקה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בקדרות המערבית של שושלת של הפסל של ה.א.נ.. בקר לשחזר מציאותי. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:5616 x 3744פיקסלים

No.5517 פרווון זגג אוצר

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,פרווון זגג אוצר, קדרות, בית בית נבחרים, בית מקדש של כורי שמיים, סין עתיקה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה פסל של קדרות של ה.א.נ.. כבשה לשחזר מציאותית. 206 לפני הספירה אחרי הספירה 220 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4352 x 3552פיקסלים

No.5518 רפת עגולה של הקדרות

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,רפת עגולה של הקדרות, קדרות, תרנגול, קאשיווה ריאו בבית המקדש של שמיים , סין עתיקה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה הקדרות של ה.א.נ., קרמיקה. להבליט זוג של עופות קישוטיים. 206 לפני הספירה אחרי הספירה 220 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5519 קדרות צבועה " זהונג " מדידה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קדרות צבועה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בשושלת הה.א.נ. המערבית, קדרות, קרמיקה. העיצוב האדום הצבוע והמסוים מרשים. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים

No.5520 ארד ראי עם אותיות " ניב של שאנג "

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארד ראי עם אותיות


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בשושלת הה.א.נ. המערבית, קדרות, חרסינה ג'ונג. העיצוב האדום הצבוע והמסוים מרשים. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 4890פיקסלים

No.5521 התש דו טקס התנגד

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,התש דו טקס התנגד, שקף, עגול, ריבוני ובית המקדש של שמיים , סין עתיקה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה ראי של ה.א.נ., ראי ששר. אותיות ותבניות משוכללות בזאת. 206 לפני הספירה אחרי הספירה 220 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3633 x 3244פיקסלים


No.5522 התש קמיע

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,התש קמיע, התש, סין עתיקה, בית מקדש של שער השמיים, היסטוריה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה האבן של כוח של ה.א.נ., קיר ג'ייד.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3620 x 3568פיקסלים

No.5523 מטבעות של " מחרימים את ליאנג " ו" ו.ו.א. ז.ה.א."

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,מטבעות של


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה האבן של כוח של פסל של ה.א.נ.. 206 לפני הספירה אחרי הספירה 220 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3690 x 5442פיקסלים

No.5524 ארד עובש בשביל להטיל מטבעות של " ו.ו.א. ז.ה.א."

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארד עובש בשביל להטיל מטבעות של


מטבע מתכת בתקופה הזאת היה דבר גדול. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:4428 x 3608פיקסלים


No.5525 ארד זהוב מצלצל מסכת מאחז

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,ארד זהוב מצלצל מסכת מאחז, כסף, מטבע, בית מקדש האבן של שמיים טאנשין, הפצה


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי במטבעות המערביים של שושלת של הה.א.נ., חמשה העובש המטיל. מטבע מתכת בתקופה הזאת היה דבר גדול. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים

No.5526 קיר צובע עם קטע חברותי של המרכבה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,קיר צובע עם קטע חברותי של המרכבה, תכשיטים, סין עתיקה, בית המקדש של שמיים , תבניות


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי היה התכשיטים של ה.א.נ., מארד צוואר זהב סולידי. 206 לפני הספירה אחרי הספירה 220 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2000 x 1644פיקסלים

No.5527 אבן צבועה עם מרכבות, סוסים

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אבן צבועה עם מרכבות, סוסים, סוס, כרומאטי, חטיפים של רחוב לוואנגפאג'ינג, ציורי קיר צבועים


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי ה.א.נ. אחרי ציורי הקיר היו בקו המכונית ציורי קיר של מאידאשי. 25 שנים של גיל ל220.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5528 אבן קבר צבועה

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,אבן קבר צבועה, סוס, מפקד צבאי, חטיפים של רחוב לוואנגפאג'ינג, תבניות


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי ה.א.נ. אחרי ציורי הקיר היו בקו המכונית מאידאשי צד אבן תמונה. 25 שנים של גיל ל220.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:2808 x 1758פיקסלים

No.5529 לוחם קדרות צבוע

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,לוחם קדרות צבוע, ציורי קיר צבועים, קבר, חטיפים של רחוב לוואנגפאג'ינג, פניקס


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי אחרי זה היה ציורי הקיר של ה.א.נ.. 25 שנים של גיל ל220.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים

No.5530 סוס קדרות

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,סוס קדרות, סין עתיקה, טאררה לוחמים של כוטה, מאררון מאחסן, סוס


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בקדרות המערבית של שושלת של הפסלים של ה.א.נ., קדרות טאררה לוחמים של כוטה. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים


No.5531 הקפה מחשבת

צילום, חינם גשמי, נוף, מדמין, צילום של מלאי ,הקפה מחשבת, סין עתיקה, טאררה לוחמים של כוטה, חטיפים של רחוב לוואנגפאג'ינג, קדרות


היסטוריה מחוזית של מוזיאון של שאאנקסי בסוס המערבי של שושלת של הקדרות של פסל של ה.א.נ., סוס חרסינה. 206 לפני הספירה לאחרי הספירה 8 שנים של גיל.
מצלמה: Canon EOS-1Ds Mark III , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG
מיקום: סין / ק.ס.י. '
מדוד:3744 x 5616פיקסלים

Part No. Select

Back [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] Next